Onze visie

Gezondheidscentrum De Eik

Alle zorgverleners binnen gezondheidscentrum De Eik streven ernaar om kwalitatief goede zorg te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit met de slogan: "de juiste zorg op de juiste plek"; dat wil zeggen bij u in de buurt als dit kan en verder weg als dit noodzakelijk is.

Heeft u een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten en/of COPD? Dan heeft u levenslang zorg en ondersteuning nodig. Dat vraagt om toegankelijke zorg die het liefst dicht bij huis én in samenhang tussen de zorgverleners rondom u verleend wordt. In grote lijnen betekent het dat u uzelf behandelt, en ook leert omgaan met een chronische ziekte in het dagelijks leven. Op die manier draagt zelfmanagement bij aan verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Uit het oogpunt van kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg laten wij u graag zelf de regie houden over uw leven en de ziekte tot zover dat mogelijk is. Dit betekent dat wij zorg aanbieden op een manier die bij u als persoon past. Dit doen wij volgens de principes van Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid?

Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen.

Binnen gezondheidscentrum De Eik kunnen we ons vinden in dit nieuwe concept van gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber. Huber: “Ik beschrijf gezondheid niet als een statische situatie, zoals de oude WHO-definitie waarin het gaat om ziekte of gebreken. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moeten worden - terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met welvaartsziekten. Het gaat nu meer om, om door veerkracht je lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden weer terug te vinden, ook na tegenslagen. Er kan namelijk iets gebeuren in je leven, zoals een scheiding, ontslag of sterfgeval, die je welbevinden beïnvloeden, zonder dat je een ziekte onder de leden hebt.”

Onze zorgverleners informeren u graag over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van leefstijl en welzijn. Ondersteuning bij het stoppen met roken, meer bewegen en kennismaken met voeding die bij u past, zijn thema's waarover onze zorgverleners u graag informeren en faciliteren. Daarnaast informeren wij u graag over de mogelijkheden binnen het sociale team van de gemeente.

U bent welkom om gebruik te maken van de diensten van alle zorgaanbieders binnen ons centrum. Voor de huisarts en de apotheek is een inschrijving verplicht.

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Het spinnenweb stimuleert educatie, verandering en samenwerking. Dit model laat positieve gezondheid zien langs zes thema's: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. (bron: iPH)

Positieve-gezondheid_1000x31000