Praktijknummer
0575 46 12 77

Spoed
0575 46 29 04

Email
huisartsenpraktijktzand@ezorg.nl

Verklaringen

huisartsenpraktijk 't zand

Heeft u een medische verklaring of wilsverklaring nodig? Lees verder over wat u hiervoor moet doen en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Wilsverklaring

In een wilsverklaring legt u uw wensen vast rondom het levenseinde. Veel informatie over dit onderwerp vindt u op thuisarts.nl. U vindt hier praktische informatie over wat u kunt laten vastleggen en hoe u dat doet.

Belangrijk is dat wij als huisartsen ook op de hoogte zijn van uw wensen. Mogelijk wilt u een niet-reanimeerverklaring laten vastleggen. Dan kunnen wij er ook voor zorgen dat deze informatie bekend is bij de huisartsenpost of het ziekenhuis.

Als u graag wilt praten over vragen die bij u leven rondom dit thema nodigen we u van harte uit hiervoor een afspraak met ons te maken.

Medische verklaring of keuring

Uw huisarts mag als uw behandelend arts, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) géén verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo'n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden.

Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventuele de benodigde gegevens door aan de keurende arts. Voor verder informatie: KNMG Weigering verklaring.

Waarom is dit?
De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met zijn/haar patiënten. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem/haar nooit een oordeel verwacht worden over het recht op een voorziening.

De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedure is wettelijk vastgelegd. Voor rijbewijskeuringen kunt u zich wenden tot het CBR of rijbewijskeuring.com. Voor keuringen bij 75+ leeftijd, zie de website van de ANBO.