Het draait om u

Kwaliteit in gezondheidscentrum De Eik

De kwaliteit van zorg binnen de huisartspraktijken van gezondheidscentrum De Eik is van groot belang. Om deze kwaliteit te blijven garanderen, borgen en continu te verbeteren, zijn zij aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. De organisatie rondom de geleverde zorg wordt beoordeeld door het NPA, de toetsingscommissie van de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen. Deze normen gaan uit van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Waarom een keurmerk?

Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden uw gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Daarom is er een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laten de huisartsenpraktijken zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een auditor bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het keurmerk toegewezen. Driejaarlijks bezoekt de auditor de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor drie jaar.

Met veel trots kunnen wij u mededelen dat beide huisartspraktijken op 17 februari 2022 de hercertificeringsaudit met succes hebben doorlopen en dat daarmee ons keurmerk is verlengd voor nog eens drie jaar!

Mening van patiënten van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar het keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. De mening van patiënten is én blijft dus belangrijk!

Contact

Wij hebben graag zicht op klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën patiënten hebben. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De praktijkassistente neemt de opmerking(en) graag in ontvangst. Liever per mail? Dat kan via info@gzcdeeik.nl