Praktijknummer
0575 46 12 66 
(spoed keuze 1)

E-mail
hetraadhuis@ezorg.nl

Klachten?

Huisartsenparktijk Het Raadhuis

Voor op- en/of aanmerkingen staan wij altijd open. Mocht naar uw gevoel een contact onplezierig zijn verlopen of de begeleiding tekort schieten, dan hopen wij dat u dat met ons wilt bespreken. Dit is wat u kunt doen:

Maak een afspraak en praat met ons

Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stellen we het op prijs als we de gelegenheid krijgen om er met u over te praten. Ons advies is om dit in eerste instantie te doen met de medewerker over wie de klacht gaat, maar als u dat moeilijk vind mag dat uiteraard ook met een andere medewerker.

Klachtenformulier

U kunt ook een klacht indienen via het klachtenformulier van de praktijk. Binnen 2 weken wordt de klacht binnen de praktijk besproken. U krijgt binnen deze 2 weken van ons een reactie dat we het hebben besproken en evt. wat ons plan is om de kwaliteit te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Is bovenstaande lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze is beschikbaar via de Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg.  De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.