Praktijknummer
0575 46 12 77

Spoed
0575 46 29 04

Email
huisartsenpraktijktzand@ezorg.nl

Zorgaanbod

huisartsenpraktijk 't zand

Het team van ‘t Zand zet zich in om onze patiënten te voorzien van persoonlijke zorg. Zowel curatieve, preventieve als palliatieve zorg. Ook hebben wij een breed netwerk van medische specialisten en paramedische zorgverleners waarmee wij samenwerken om te komen tot zorg op maat. Binnen de praktijk zijn er verschillende disciplines werkzaam.

Stetoscoop_70x70

Huisartsen

U kunt bij uw huisarts terecht met al uw psychische en lichamelijke klachten. Dus als u zich ziek voelt of pijn heeft, maar ook als u niet lekker in uw vel zit. Uw huisarts geeft u advies en schrijft, waar nodig, medicijnen voor. Indien de huisarts u niet verder kan helpen, kan zij u doorverwijzen. Ook plaatsen de huisartsen injecties in onder andere schouder en knie, beoordelen zij hartfilmpjes plaatsen ze spiraaltjes en verrichten zij kleine chirurgische ingrepen.

Stetoscoop_70x70

Assistentes

Uw eerste aanspreekpunt is onze assistente. Naast adviseren en het inplannen van afspraken, kunt u voor onderstaande zaken terecht op het dagelijkse spreekuur van de assistente. Onze assistentes zijn bevoegd en bekwaam om medische adviezen te geven en zelfstandig onderstaande medische handelingen te verrichten.

De assistentes helpen bij:

 • Bloeddruk meten
 • ECG maken
 • Injecties (vitamines, vaccinaties, medicatie)
 • Uitstrijkje ten behoeve van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Enkel-arm index (vaatonderzoek)
 • wratten aanstippen
 • urine onderzoek
 • Suiker / - Hb / BSE meten
 • Wondverzorging
Stetoscoop_70x70

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

De SOH ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien of thuis te bezoeken. Onze ervaren praktijkassistente Helga is speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt zij de huisarts.

De SOH helpt bij:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Sinusitis (voorhoofdsholte ontsteking)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden
 • Tand door de lip
 • Corpus alienum huid (een object dat is doorgedrongen tot de huid bijv. splinter)
 • Huidreacties/ allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkeldistorsie
 • Teenletsel
Stetoscoop_70x70

Praktijkondersteuning Somatiek

De praktijkondersteuner is een speciaal opgeleide medewerker binnen de huisartsenpraktijk. Zij heeft extra tijd, kennis en kunde om patiënten met suikerziekte, longziekten en verhoogde kans op het krijgen van hart- of vaatziekten te begeleiden. De handelingen van een praktijkondersteuner staan onder supervisie van de huisarts.

Stetoscoop_70x70

Praktijkondersteuning GGZ

Met psychische klachten kunt u terecht bij onze POH GGZ. Hij/zij begeleidt en behandelt u bij verschillende klachten waaronder stress, burn-out, somberheid en angstklachten. Zonodig wordt u doorverwezen naar meer gespecialiseerde zorg.

Stetoscoop_70x70

Verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg

De oncologieverpleegkundige die met ons samenwerkt bezoekt patiënten aan huis die kanker hebben, ernstig ziek zijn of in de laatste levensfase verkeren. Patiënten die niet meer beter worden hebben vaak veel vragen. De oncologieverpleegkundige heeft veel kennis en tijd om rustig met u deze vragen te bepreken. De huisartsen werken intensief samen met de oncologieverpleegkundige.

Stetoscoop_70x70

Ouderenzorg

Wij besteden extra aandacht aan kwetsbare ouderen en daarom hebben wij een speciaal opgeleide praktijkondersteuner in onze praktijk. Daarnaast werken we samen met thuiszorgorganisaties en een specialist ouderengeneeskunde. Als de huisarts, uzelf of een naaste het nodig vindt, kan u aangemeld worden voor screening. Er wordt dan gekeken welke ondersteuning er voor u nodig is.

Verzorgingsgebied

Huisartsenpraktijk 't Zand biedt zorg aan inwoners van Hengelo Gld. en aan mensen in de omliggende buitengebieden met een aanrijtijd van minder dan 10 minuten. Hieronder vallen o.a.

Hengelo, Keijenborg, Bekveld, Gooi, Dunsdorp, Veldhoek, Varssel en Noordink.

 

 

Verzorgingsgebied huisarts 't Zand

Op zoek naar een huisarts?

De praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen. Woont u in het verzorgingsgebied, dan kunt u zich met de button direct inschrijven bij huisartsenpraktijk 't Zand.