Praktijknummer
0575 46 12 66 
(spoed keuze 1)

E-mail
hetraadhuis@ezorg.nl

Zorgaanbod

huisartsenpraktijk Het Raadhuis

Het team van Het Raadhuis zet zich in om onze patiënten te voorzien van persoonlijke zorg. Zowel curatieve, preventieve als palliatieve zorg. Ook hebben wij een breed netwerk van medische specialisten en paramedische zorgverleners waarmee wij samenwerken om te komen tot zorg op maat. Binnen de praktijk zijn er verschillende disciplines werkzaam.

Stetoscoop_70x70

Huisartsen

Wij bieden uiteraard de normale huisartsgeneeskundige zorg, persoonlijke zorg op maat waarbij u als patiënt centraal staat. In de meeste situaties wordt u door ons onderzocht, behandeld, begeleid en/of geadviseerd. Wellicht in één consult, maar soms zijn meerdere consulten nodig om u optimaal te kunnen helpen. Het is prettig wanneer u bij dezelfde arts afspreekt, als het om een vervolg van dezelfde klacht gaat. Soms is verwijzing naar een specialist of andere instantie in de gezondheidszorg nodig.

 

Aanvullende zorgaanbod

 • Kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van moedervlekken, wratjes, talgkliercystes en vetbulten.
 • Injecties, o.a. in schouder, knie, slijmbeurs heup en handen.
 • Plaatsing van spiraaltjes (Mirena en koperhoudend)
Stetoscoop_70x70

Assistentes

Als eerste (telefonische) aanspreekpunt inventariseert zij uw vragen of problemen, maakt eventueel uw afspraak, adviseert u, etc. Verder kunt u bij haar terecht voor:

De assistentes helpen bij:

 • Urineonderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Wrattenbehandeling
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wondcontrole
 • Enkel-arm index (vaatonderzoek)
 • Cervixuitstrijkjes (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • ECG (hartfilmpje)
 • Hartritmediagnostiek

Indien de assistente een aanvullende opleiding (Spreekuurondersteuner huisarts) heeft gedaan mag zij tevens zelfstandig eenvoudige klachten beoordelen en behandelen.

Stetoscoop_70x70

POH-somatiek

Praktijkondersteuner huisarts - somatische aandoeningen

Personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, longaandoening, hart/vaat ziekten worden periodiek begeleid door Dorothe Oostwal. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd om deze controles deskundig en zelfstandig te doen, met supervisie van de huisarts. Haar aandachtsgebied is tevens de preventie van ziekte en risico-inventarisaties. Als u niet in staat bent naar de praktijk te komen kan zij op huisbezoek komen en ook bij ontregeling van bovengenoemde aandoeningen wijzigt zij het medisch beleid, in overleg met de huisarts. De praktijkondersteuner is geschoold in het verrichten van een spirometrie (longfunctieonderzoek).

Stetoscoop_70x70

POH-GGZ

Praktijkondersteuner huisarts - geestelijke gezondheidszorg

Personen met problemen van psychische aard, zoals bijvoorbeeld sombere gevoelens of angstklachten, kunnen terecht bij onze POH-GGZ, Simone Milder. Zij exploreert samen met u uw klachten en kan (kortdurende) behandelingen doen. Mocht het nodig zijn kan zij u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Stetoscoop_70x70

Verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg

Onze oncologieverpleegkundige Carla Schotman bezoekt patiënten aan huis die in de (voor)laatste levensfase verkeren. Patiënten die niet meer beter worden hebben vaak veel vragen. Carla heeft veel kennis en tijd om rustig met u deze vragen te bepreken. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Medische verklaring of keuring

Uw huisarts mag als uw behandelend arts, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) géén verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo'n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. Zie voor meer informatie de website van de KNMG.

Rijbewijskeuring

Huisartsenpraktijk Het Raadhuis voert geen rijbewijskeuringen uit.

Verzorgingsgebied

Huisartsenpraktijk Het Raadhuis biedt zorg aan inwoners van Hengelo Gld. en aan mensen in de omliggende buitengebieden met een aanrijtijd van minder dan 10 minuten. Hieronder vallen o.a.

Hengelo, Keijenborg, Bekveld, Gooi, Dunsdorp, Veldhoek, Varssel en Noordink.

 

Kaart-hengelo-gld_600x338

Op zoek naar een huisarts?

De praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen. Woont u in het verzorgingsgebied, dan kunt u zich met de button direct inschrijven bij huisartsenpraktijk Het Raadhuis.