Welkom bij

Huisartsenpraktijk 't zand

Praktijknummer
0575 46 12 77

Email
huisartsenpraktijktzand@ezorg.nl

Huisartsen t Zand logo

Vrijdagmiddag 1 juli zijn wij alleen voor spoedgevallen bereikbaar!

27 juni 2022

‘Voor iedereen een huisarts!’. De huisartsenzorg staat onder druk. Hiervoor wordt aandacht gevraagd door huisartsen vanuit heel Nederland tijdens de actieweek, die van 27 juni tot en met 1 juli loopt.  Veel van de huisartsen in de Achterhoek leggen op vrijdag 1 juli hun werk neer en gaan naar het Malieveld. Alleen voor spoedgevallen zal een huisarts beschikbaar zijn.

Veel huisartsen in de regio doen mee aan deze actie om aandacht te vragen voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. En om goede zorg te kunnen blijven leveren in de Achterhoek. Op dit moment lukt het niet altijd om de continuïteit in de zorg te waarborgen. Vooral de druk in de avonden, nachten en weekenden neemt toe, waardoor patiënten steeds vaker  lang op zorg moeten wachten. De huisartsen worden overspoeld door de vele extra taken die zij op hun bord krijgen. De grens van wat de huisartsenzorg aan kan is bereikt.

Waarom nu?

De huisartsen richten zich met deze actie vooral op minister Ernst Kuipers van gezondheidszorg. Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de nieuwe zorgakkoorden zodat er de komende jaren daadwerkelijk veranderingen gaan plaatsvinden. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten is volgens de Huisartsenvereniging Oude IJssel (werkgebied Slingeland ziekenhuis) tot dusver niets terechtgekomen.

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg kunnen patiënten daar niet snel genoeg geholpen worden waardoor deze zorg toch weer terecht komt bij de huisarts. Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra administratieve taken bij.

Noodzakelijke verbeteringen

De huisartsen willen op vier punten verbetering zien:

  1. Meer tijd voor patiëntenzorg en vermindering van administratieve lasten. We willen tijd hebben om een goed gesprek te kunnen voeren met onze patiënten.
  2. Wachttijden in ggz, sociaal domein en ziekenhuizen
    We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt. Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorgverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.
  3. De te grote druk op de huisartsenposten
    De huisartsenpost is er alleen voor echte spoedklachten. Bij twijfel vragen we de inwoners Moetiknaardedokter.nl te raadplegen of informatie op te zoeken op thuisarts.nl. Heel veel klachten kun je zelf verhelpen of je kunt wachten tot jouw eigen huisarts weer open is.
  4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting
    Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting.

Hiermee willen we zorgen dat iedereen in Nederland - nu en in de toekomst – nog terecht kan bij een huisarts!

 


 

Welkom bij huisartsenpraktijk 't Zand. Met ons deskundige en enthousiaste team van huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners staan wij dagelijks voor u klaar. Daarnaast werken wij nauw samen met andere zorgverleners om u zo compleet mogelijke zorg te bieden.

Afspraak maken
Wij werken uitsluitend op afspraak. Elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur kunt u de assistente bellen voor een afspraak.

 Openingstijden
08.00 - 17.00 uur

Overig contact
Fax: 0575 - 46 42 08
E-mail: huisartsenpraktijktzand@ezorg.nl

Zorg buiten onze openingstijden
Voor zorg buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost.

Huisartsenpost Oude IJssel
Kruisbergseweg 27
7009 BL Doetinchem
Klik hier om rechtstreeks naar de website van deze huisartsenpost te gaan.

Mijn zorg online

Regel al uw zorg eenvoudig zelf online via onze Patiëntenomgeving. Maak een account aan en log in om gebruik te maken van onze online zorgdiensten.

Direct regelen

Afspraak maken

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. De assistente zal u vragen naar uw klacht en een afspraak met uw inplannen voor onze spreekuren.

Herhaalrecepten aanvragen

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag aanvragen via de receptenlijn. Daarvoor belt u ons centrale telefoonnummer.

Inschrijven als patiënt

Inschrijven bij huisartsenpraktijk 't Zand kan via het inschrijfformulier. Klik op de button om direct naar het formulier te gaan.

Informatie over Verklaringen

Wilt u meer weten over wilsverklaringen en/of medische verklaringen? Wij helpen u hier graag bij.

Over onze praktijk

Welkom bij huisartsenpraktijk 't Zand
Als huisartsen hebben wij ervoor gekozen om de huisartsenpraktijk te vernoemen naar het natuurgebied rondom Hengelo: ’t Zand. In de natuur kunnen mensen rust en ontspanning vinden. Contact met en verblijven in de natuur is een onderdeel zijn van een gezonde levenswijze. Met de keuze voor de naam ’t Zand’ willen wij bovendien een relatie leggen met de lokale rijkdom aan natuur en de lokale historie.

Over ons t Zand

Ons zorgaanbod

Assistentes huisartsen

Assistentes

Voor ondersteunde zorg als bloeddruk meten, uitstrijkjes en oren uitspuiten kunt u terecht op  het dagelijkse spreekuur van de assistente.

Ondersteuner huisartsen

SOH, Spreekuur Ondersteuner Huisarts

De SOH ondersteunt de huisarts. Onze praktijkassistente Helga is speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen.

Praktijkondersteuner Somatiek

Praktijkondersteuning Somatiek

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om patiënten met suikerziekte, longziekten en verhoogde kans op het krijgen van hart- of vaatziekten te begeleiden.

Praktijkondersteuner ggz

Praktijkondersteuner GGZ

Met psychische klachten kunt u terecht bij onze POH GGZ. Hij/zij begeleidt en behandelt u bij verschillende klachten waaronder stress / burnout / somberheid en angstklachten.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg die met ons samenwerkt bezoekt patiënten aan huis die in de (voor)laatste levensfase verkeren.

Ouderenzorg

Ouderenzorg (POH)

In de praktijk besteden we extra aandacht aan kwetsbare ouderen. Hiervoor werken de huisartsen en de praktijkondersteuner ouderen zorg samen met  thuiszorgorganisaties en een specialist ouderengeneeskunde.

Laatste nieuws

Weten wat er speelt binnen ons gezondheidscentrum de huisartsenpraktijk? U vindt al het laatste nieuws op onze nieuwspagina.

Medische informatie

Op de onderstaande pagina's vindt u meer informatie die voor u en de zorgverlening van belang zijn.

logothuisarts

Thuisarts.nl

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl. De website Thuisarts.nl is gemaakt door Nederlandse huisartsen en geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

logo_volgjezorg_250x100

Landelijk Schakelpunt

In het geval van nood kan het van belang zijn dat zorgverleners u medische gegevens kunnen inzien. Hiervoor moet u toestemming geven. Dit doet u door u aan te melden bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Toestemming geef je op de website van Volg je zorg.

NPA Accreditatie

NPA accreditatie

Huisartsenpraktijk 't Zand is NPA gecertificeerd. Dit houdt in dat zij een NHG keurmerk hebben en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg en bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt de praktijk opnieuw bezocht en gecontroleerd op de kwaliteit van zorg. Dit betekent ook dat wij onze patiënten eens per drie jaar vragen deel te nemen aan een enquête om na te gaan welke zaken de patiënten als goed ervaren en welke zaken zij ter verbetering zien.