Welkom bij

Psychologenpraktijk de Wit

Logo De Wit Kinderpsychologen

Psychologenpraktijk de Wit helpt kinderen van 0 jaar t/m de basisschoolleeftijd traumatische ervaringen te verwerken zodat ze weer toekomen aan hun ontwikkeling en zich veerkrachtiger gaan voelen. Ouders worden bij de behandeling betrokken om de verbinding tussen ouder en kind (verder) te versterken. 

Afspraak maken
Je kan telefonisch of via de mail contact opnemen. Vervolgens bespreken we de vraag en bekijken we of mijn hulp daarbij aansluit. Wanneer besloten wordt om tot aanmelding over te gaan, wordt er een intakegesprek gepland.

Aanwezigheid
Op de woensdagen werk ik vanuit Gezondheidscentrum de Eik. De overige dagen werk ik elders, maar in gezamenlijk overleg kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook op andere dagen af te spreken.

Vergoedingen
Ik heb contracten met de 8 Achterhoekse Gemeenten voor behandeling van kinderen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van de (huis)arts of gemeente nodig. Behandeling van volwassenen wordt in veel gevallen ook vergoed.

Direct regelen

Telefonische afspraak

Voor het maken van een afspraak kun je dagelijks telefonisch contact opnemen.

Afspraak per mail

Je kunt ook per mail een afspraak maken.

Mijn specialisaties

Heeft jouw kind een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en word je kind steeds geplaagd en geconfronteerd door herinneringen hieraan? Deze gebeurtenissen hebben effect op het welbevinden van jouw kind, maar vaak ook op de relatie tussen jou en je kind. Ik kan jullie daarbij helpen. Naast veel effectieve traumabehandeltechnieken (Zoals EMDR en TF-CBT) maak ik ook gebruik van behandeltechnieken gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie. De behandeling wordt op maat geboden. Bezoek mijn website voor meer informatie over de behandelmogelijkheden.

Herbelevingen

Herbelevingen

Als je kind geconfronteerd wordt met één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen kan dit leiden tot herbelevingen. Je kind blijft er steeds aan denken en kan nachtmerries en slaapproblemen krijgen.

Niet willen praten

Niet willen praten

Je kind probeert de nare herinneringen te vermijden en wil er absoluut niet over praten.

Stemmingswisselingen

Stemmingswisselingen

Je kind kan sneller verdrietig, angstig of boos worden en negatiever gaan denken over zichzelf en anderen. Je kind kan ook last hebben van schuld- of schaamtegevoelens.

Ander gedrag

Ander gedrag

Als gevolg van traumatische herinneringen kan de ontwikkeling van je kind stagneren. Daarbij kan er terugval zijn in de ontwikkeling. Je kind kan ook last krijgen van concentratieproblemen of problemen op school. Misschien schrikt je kind sneller of is hij continu alert.

Ouder kind relatie

Ouder-kindrelatie onder druk

Als gevolg van een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen kunnen er allerlei nare gevoelens en gedachten bij jouw kind en bij jou als ouder ontstaan. Hierdoor kan de band tussen jou en je kind onder druk komen te staan.

Over Cindy de Wit

De afgelopen jaren heb ik als GZ-Psycholoog veel ervaring opgedaan binnen de specialistische jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Mijn expertise ligt met name op het gebied van het jonge kind en ouderschap (IMH-specialist) en op het gebied van psychotrauma (EMDR-practitioner).

Ik vind het belangrijk om te investeren in de vroege ontwikkeling van kinderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het kind opgroeit in interactie met zijn ouders en omgeving. Door te investeren in de vroege ontwikkeling en te bouwen aan een stabiele en veilige relatie tussen ouders en kind zullen problemen op de kortere, maar ook op de langere termijn verminderd en zelfs voorkomen kunnen worden.

Naast hulp aan jonge kinderen en gezinnen bied ik ook supervisie aan orthopedagogen en psychologen die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog. Zie mijn LinkedIn voor meer informatie.

Cindy de Wit Psycholoog

Magnetic Fotografie

Kwaliteit

kwaliteit De Wit kinderpsychologen

Ik ben BIG-geregistreerd en heb mij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van GZ-Psychologen (NVGzP) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Ik ben daarnaast in bezit van een Kwaliteitsstatuut GGZ, die in de praktijk in te zien is, net als het privacystatement. Tevens ben ik aangesloten bij de NVGzP Klachtenregeling en geschillencommissie.